Servis výtahů a rozsah servisních činností TRIPLEX servis

Soubor úkonů a činností, které zabezpečují spolehlivý a bezpečný provoz výtahu dle platných předpisů a norem. Servis naše společnost provádí na výtazích a plošinách, které jsme vyrobili a známe jejich provozní historii, případně také na některých zařízeních, jejichž výrobci jsou jiné dodavatelské firmy. Dále provádíme poradenství v oboru a technickou podporu včetně školení obsluhy personálu provozovatele. Do naší odborné servisní činnosti zahrnujeme také ostatní zdvihacích zařízení jako jsou vertikální plošiny a zdvihadla.

Ceník servisních služeb

Odborné znalosti, praxe, zkušenosti a dovednosti našich techniků jsou zárukou vysokého standardu kvality služeb.

Pohotovost / Odstranění provozních poruch / Opravy / Servis

Zahájení odstraňování poruch v běžné pracovní době zhotovitele. Doba zahájení pro odstraňování poruch je upravena servisní smlouvou nebo dohodou a může být v čase nástupu na opravu od 2 do 48 hodin po nahlášení.

Naše prostředí: Praha – Hradec Králové – Trutnov – Jaroměř - Vrchlabí.

Pravidelná preventivní údržba - Pravidelný servis

Pravidelný kvalitní servis předchází poruchovosti výtahů při činnosti údržby a seřizování jako prevence oprav na zařízení. Činností dochází ke snížení pozdějších nákladů na odstranění vzniklých poruch.

Vyproštění osob z kabiny výtahu nonstop 24 hod.

Poskytování této služby je vždy podmíněno uzavřením servisní smlouvy na komplexní služby včetně specifikace této služby. Servisní pracovník provede vyproštění osob z kabiny výtahu do 1 hodiny po nahlášení požadavku ČSN.

Odborná prohlídka

 • U výtahů v intervalu stanoveném ČSN 1x za 2/3/4 nebo 6 měsíců podle stáří a umístění výtahu.
  (viz níže více informací Odborné činnosti dle ČSN)
 • U zdvihacích zařízení vertikálních a schodišťových plošin a zdvihadel podle předpisu výrobce, obvykle 1x za 6/12 měsíců.

Odborná zkouška

 • U výtahů v intervalu stanoveném ČSN 1x za 3 nebo 6 let podle typu výtahu.
  (viz níže více informací Odborné činnosti dle ČSN)

Inspekční prohlídka

 • U výtahů uvedených do provozu po 9-ti letech a následně každých 6 let. IP provádí nezávislý inspekční orgán.

Provozní prohlídky (prováděné odbornou firmou nebo provozovatelem)

 • Naše firma zajišťuje svými pracovníky provádění provozních prohlídek v intervalu 1x za 2 nebo 4 týdny.
 • Naše firma provede 1x bezplatné zaškolení pracovníka objednatele a provozní prohlídky provádí zástupce objednatele v uvedeném intervalu. Následně provedeme opakované zaškolení každé 2 roky. Zaškolené osobě je vystaveno osvědčení.

Pravidelné provozní prohlídky jsou prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem zajistit jejich správnou provozní funkci.

Pracovní doba zhotovitele, TRIPLEX servis s.r.o

 • V pracovních dnech 7:00 – 15:30 hod.
 • Práce mimo pracovní dobu v rozsahu ujednání servisní smlouvy.
 • Práce o víkendech a svátcích v rozsahu ujednání servisní smlouvy.

Do naší odborné servisní činnosti zahrnujeme také ostatní zdvihacích zařízení jako jsou vertikální plošiny a zdvihadla.

Páternoster

Páternoster (oficiálně oběžný výtah) je druh výtahu s nepřetržitým řetězem kabin, vertikální dopravní zařízení pracující na plynulém oběžném...

Více informací

Páternoster

Povinnosti provozovatele

Vyplývá obecná povinnost udržovat jakékoliv technické zařízení v mezích bezpečného provozu z §415 občanského zákoníku „každý je povinen počínat si...

Více informací

Povinnosti provozovatele

Činnost dozorce výtahu

Provozní prohlídky se provádějí u výtahů jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy normy ČSN 4002, pokud není v návodu k použití stanoveno...

Více informací

Činnost dozorce výtahu

LC Monitoring 365

Ohlas na tuto službu je výborný – snížil se počet reklamací i výjezdů. V aplikaci vidíme, co se s Vašim výtahem děje, a spoustu problému vyřešíme...

Více informací

LC Monitoring 365