Servis výtahů a rozsah servisních činností TRIPLEX servis

Soubor úkonů a činností, které zabezpečují spolehlivý a bezpečný provoz výtahu dle platných předpisů a norem. Servis naše společnost provádí na výtazích a plošinách, které jsme vyrobili a známe jejich provozní historii, ale také na zařízeních jejichž výrobci jsou jiné dodavatelské firmy. Dále provádíme poradenství v oboru a technickou podporu včetně školení personálu provozovatele.

Odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti našich techniků jsou zárukou vysokého standardu kvality služeb.

Ceník servisních služeb

Pohotovost - Odstranění provozních poruch - Opravy - Servis

Zahájení odstraňování poruch v běžné pracovní době zhotovitele. Doba zahájení pro odstraňování poruch je upravena servisní smlouvou nebo dohodou a může být v čase nástupu na opravu od 2 do 24 hodin po nahlášení.

Naše působnost – Praha – Hradec Králové – Trutnov – Jaroměř.

Pravidelná preventivní údržba - Pravidelný servis

Pravidelný kvalitní servis předchází poruchovosti výtahů při činnosti údržby a seřizování jako prevence oprav na zařízení. Činností dochází ke snížení pozdějších nákladů na odstranění vzniklých poruch.

Vyproštění osob z kabiny výtahu - nonstop 24 hod.

Poskytování služby je podmíněno uzavřením servisní smlouvy na komplexní služby. Servisní pracovník zhotovitele provede vyproštění osoby z kabiny výtahu do 1 hodiny po nahlášení dle požadavku ČSN.

Odborná prohlídka

  • U výtahů v intervalu stanoveném ČSN 1x za 2,3,4 nebo 6 měsíců.
  • U zařízení vertikálních a schodišťových plošin a zdvihadel podle předpisů výrobce.

Odborná zkouška

U výtahů v intervalu stanoveném ČSN 1x za 3 nebo 6 let.

Inspekční prohlídka

Zajištění a technická podpora provedení IP nezávislým inspekčním orgánem v rozsahu stanoveném ČSN v intervalu 6 let.

Provozní prohlídky

  • TRIPLEX servis zajišťuje svými pracovníky provádění provozních prohlídek.
  • TRIPLEX servis provede 1x bezplatné zaškolení pracovníka objednatele a provozní prohlídky provádí objednatel. Následně TRIPLEX servis provede opakované zaškolení každé 2 roky. Zaškolené osobě je vystaveno osvědčení.

Pravidelné provozní prohlídky jsou prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem zajistit jejich správnou provozní funkci. Rozsah provozních prohlídek.

Pracovní doba zhotovitele, TRIPLEX servis

  • V pracovních dnech 7:00 – 16:00 hod.
  • O víkendech a svátcích v rozsahu ujednání v servisní smlouvě nebo SOD.

Do naší odborné servisní činnosti zahrnujeme také ostatní zdvihacích zařízení jako jsou vertikální plošiny a zdvihadla.

Povinnosti provozovatele

Vyplývá obecná povinnost udržovat jakékoliv technické zařízení v mezích bezpečného provozu z §415 občanského zákoníku „každý je povinen počínat si...

Více informací

Povinnosti provozovatele

Činnost dozorce výtahu

Provozní prohlídky se provádějí u výtahů jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy normy ČSN 4002, pokud není v návodu k použití stanoveno...

Více informací

Činnost dozorce výtahu

LC Monitoring 365

Ohlas na tuto službu je výborný – snížil se počet reklamací i výjezdů. V aplikaci vidíme, co se s Vašim výtahem děje, a spoustu problému vyřešíme...

Více informací

LC Monitoring 365