Nové výtahy

Jak se technologie stávají vyspělejšími, tak i s technologií našich výtahů děláme to samé. Dodáváme výtahy osobní a lůžkové, domovní výtahy, nákladní a výtahy jídelní. Dodáme a nainstalujeme výtahy určené pro různé typy budov. Výtahy pro budovy obytné, obchodní, administrativní, hotelové nebo průmyslové.

Jsme schopni vytvořit pro Vás dokonalý uživatelský komfort.

Osvědčená technická provedení, stabilní komponenty renomovaných výrobců, záruky kvality na použité materiály, záruka dobré montáže a nakonec komplexní pozáruční servis „TRIPLEX servis 24 hod“.

Naše výtahy vyhovují evropské normě EN 81 a ostatním platným předpisům.

Minimální předepsané rozměry kabiny osobních výtahů s jedním vstupem nebo dvěma protilehlými vstupy.
Jednotlivé dispoziční výkresy provedení ve formátu PDF najdete pod záložkou „Osobní lanové výtahy“ a „Osobní hydraulické výtahy“.
Pro účely stavebního projektu nebo architektury objektu jsme schopni předložit výkres ve formátu DWG na vyžádání specifikace zakázky realizace.

Typ výtahu/
nosnost
Rozměry kabin a) Úroveň přístupu osob a osob na vozíku Určení k instalaci a poznámky k užitným vlastnostem výtahu

1.
Nosnost výtahu
350 kg
4 osoby

Kabina
šířka:
900 mm
hloubka: 1100 mm
Šachta
šířka:
1450 mm
hloubka:
1500 mm

Kabina je vhodná pro dopravu až 4 stojících osob.
Velikost kabiny není vhodná pro dopravu osob
na invalidním vozíku.

Tento typ výtahu zajišťuje běžnou osobní dopravu stojících osob. Instalace vyhovuje zejména pro bytové domy nebo ostatní objekty, kde nepřevažuje požadavek
na dopravu veřejnosti (veřejně přístupné objekty).
Výtah je zejména určený do objektů RD, bytové a činžovní domy, vily, haciendy a jiné soukromé objekty, dále bytová družstva nebo obytné domy společenství vlastníků.
Instalace je možná do nových nebo rekonstruovaných objektů.
Tento typ výtahu neumožňuje dopravu osob používající ruční vozík pro invalidy podle EN.

2.
Nosnost výtahu
450 kg
6 osob
Kabina
šířka:
1000 mm
hloubka: 1250 mm
Šachta
šířka:
1500 mm
hloubka:
1650 mm
Kabina je vhodná pro dopravu až 6 stojících osob nebo
1 osoby na invalidním vozíku s doprovodem
1 až 2 osob.

Tento typ výtahu zajišťuje běžnou dopravu stojících osob a také přístup osobám používajícím ruční vozík
pro invalidy podle EN 12183 nebo elektrický vozík pro invalidy třídy A podle EN 12184.
Výtah s těmito minimálními rozměry kabiny je určený pro všechny změny
a rekonstrukce budov včetně zajištění bezbariérového přístupu pro invalidní vozíky.

3.
Nosnost výtahu
650 kg
8 osob
Kabina
šířka:
1100 mm
hloubka: 1400 mm
Šachta
šířka:
1600 mm
hloubka:
1850 mm
Kabina je vhodná pro dopravu až 8 stojících osob nebo
1 osoby na invalidním vozíku s doprovodem více osob.

Tento typ výtahu zajišťuje běžnou dopravu stojících osob a zajišťuje přístup osobám používajícím ruční vozík
pro invalidy podle EN 12183 nebo elektrický vozík pro invalidy třídy A nebo B podle EN 12184.
Vozíky pro invalidy třídy B jsou určeny pro některá vnitřní prostředí a jsou schopné manévrovat mezi některými vnějšími překážkami.
Výtah s těmito minimálními rozměry kabiny je primárně určený do nových budov pro zajištění bezbariérového přístupu osob a pro dopravu invalidních vozíků.

4.
Nosnost výtahu
1050 kg
13 osob
Kabina
šířka:
1100 mm
hloubka: 2100 mm
Šachta
šířka:
1650 mm
hloubka:
2450 mm
Kabina je vhodná pro dopravu až 13 stojících osob nebo
2 osob na invalidním vozíku s doprovodem více osob nebo uživatelů.

Tento typ výtahu zajišťuje běžnou dopravu stojících osob a zajišťuje přístup osobám používajícím ruční vozík pro invalidy podle EN 12183 nebo elektrický vozík pro invalidy třídy A nebo B podle EN 12184.
Vozíky pro invalidy třídy B jsou určeny pro některá vnitřní prostředí a jsou schopné manévrovat mezi některými vnějšími překážkami.
Výtah s těmito minimálními rozměry kabiny je určený do nových budov charakteru ubytovacího a sociálního zařízení pro zajištění bezbariérového přístupu osob, také pro dopravu invalidních vozíků nebo dopravu lehátek, nosítek, chodítek atp.
Tento typ výtahu lze dodat také v evakuačním provedení.

5.
Nosnost výtahu
1250 kg
16 osob

Kabina
šířka:
1200 mm
hloubka: 2300 mm
Šachta
šířka:
2100 mm
hloubka:
2700 mm
Kabina je vhodná pro dopravu až 16 stojících osob nebo
2 osob na invalidním vozíku s doprovodem více osob nebo uživatelů. Rozměr také dovoluje otáčení vozíku v kleci.

Tento typ výtahu zajišťuje přístup osobám používajícím ruční vozík pro invalidy podle EN 12183 nebo elektrický vozík pro invalidy třídy A, B nebo C podle EN 12184.
Vozíky pro invalidy třídy C nejsou určeny jen pro vnitřní prostředí, ale jsou schopné jízdy na dlouhých vzdálenostech a manévrovat mezi některými vnějšími překážkami.
Výtah s těmito rozměry zajišťuje dostatek prostoru pro otáčení pro osoby na vozících pro invalidy třídy A nebo B a pro prostředky zajišťující chůzi (rámy pro chůzi, pojízdné rámy atp.).
Výtah s těmito minimálními rozměry kabiny je určený do nových budov charakteru ubytovacího a sociálního zařízení pro zajištění bezbariérového přístupu osob, také pro dopravu invalidních vozíků nebo dopravu lehátek, nosítek, chodítek atp.
Tento typ výtahu lze dodat také v evakuačním provedení.

6.
Nosnost výtahu
1600 kg
21 osob
Kabina
šířka:
1400 mm
hloubka: 
2400 mm
Šachta
šířka:
2300 mm
hloubka:
2800 mm
Kabina je vhodná pro dopravu až 21 stojících osob nebo více osob na invalidním vozíku s doprovodem více osob nebo uživatelů. Rozměr kabiny také dovoluje přepravu lůžek.

Tento typ výtahu zajišťuje přístup osobám používajícím ruční vozíky pro invalidy podle EN 12183 nebo elektrický vozík pro invalidy třídy A, B nebo C podle EN 12184.
Výtah s těmito minimálními rozměry kabiny je určený do nových budov charakteru zdravotnického a sociálního zařízení pro zajištění bezbariérového přístupu osob, také pro dopravu invalidních vozíků, nosítek, lehátek nebo dopravu lůžek.
Tento typ výtahu lze dodat také v evakuačním provedení.


a) Šířka klece je vodorovná vzdálenost mezi vnitřními povrchy konstrukčních stěn měřená rovnoběžně se vstupem.
Hloubka klece je vodorovná vzdálenost mezi vnitřními povrchy konstrukčních stěn měřená kolmo na šířku.

Osobní lanové výtahy

Pohony elektrických výtahů spočívají v principu tření mezi nosnými lany a drážkami třecího/trakčního kotouče výtahového stroje. Dále jsou to...

Více informací

Nákladní výtahy

Naše společnost nabízí komplexní technická řešení pro vertikální dopravu nákladů tak, aby odpovídala požadavkům provozovatele na charakter provozu...

Více informací