Nové výtahy

Jak se technologie stávají vyspělejšími, tak i s technologií našich výtahů děláme to samé. Dodáváme výtahy osobní a lůžkové, domovní výtahy, nákladní a výtahy jídelní. Dodáme a nainstalujeme výtahy určené pro různé typy budov. Výtahy pro budovy obytné, obchodní, administrativní, hotelové nebo průmyslové.

Jsme schopni vytvořit pro Vás dokonalý uživatelský komfort.

Osvědčená technická provedení, stabilní komponenty renomovaných výrobců, záruky kvality na použité materiály, záruka dobré montáže a nakonec komplexní pozáruční servis „TRIPLEX servis 24 hod“.

Naše výtahy vyhovují evropské normě EN 81 a ostatním platným předpisům.

Osobní výtah v ocelové konstru

Minimální předepsané rozměry kabiny s jedním vstupem nebo dvěma protilehlými vstupy.
Dispoziční výkres provedení najdete pod záložkou „ Osobní lanové“ a „Osobní hydraulické“ výtahy.

Typ výtahuMinimální rozměry kabina)Úroveň přístupuPoznámka
1 Nosnost 450 kg
šířka: 1 000 mm
hloubka: 1 250 mm
Kabina je vhodná pro jednoho uživatele na vozíku pro invalidy. Typ 1 zajišťuje přístup osobám používajícím ruční vozík pro invalidy podle EN 12183 neboelektrický vozík pro invalidy třídy A podle EN 12184.
2 Nosnost 630 kg
šířka: 1 100 mm
hloubka: 1 400 mm
Kabina je vhodná pro jednoho uživatele na vozíku pro invalidy s průvodcem. Typ 2 zajišťuje přístup osobám používajícím ruční vozík pro invalidy podle EN 12183 neboelektrický vozík pro invalidy třídy A nebo B podle EN 12184. Vozíky pro invalidy třídy B jsou určeny pro některá vnitřní prostředí a jsou schopné manévrovatmezi některými vnějšími překážkami.
3 Nosnost 1275 kg
šířka: 2 000 mm
hloubka: 1 400 mm
Kabina je vhodná pro jednoho uživatele na vozíku pro invalidy a více ostatních uživatelů. Také dovoluje otáčení vozíku v kleci. Typ 2 zajišťuje přístup osobám používajícím ruční vozík pro invalidy podle EN 12183 neboelektrický vozík pro invalidy třídy A, B nebo C podle EN 12184. Vozíky pro invalidy třídy C nejsou určeny jen pro vnitřní prostředí, ale jsou schopné jízdy nadlouhých vzdálenostech a manévrovat mezi některými vnějšími překážkami. Typ 3 zajišťuje dostatek prostoru pro otáčení pro osoby na vozících pro invalidy třídy A neboB a pro prostředky zajišťující chůzi (rámy pro chůzi, pojízdné rámy atp.).


a) Šířka klece je vodorovná vzdálenost mezi vnitřními povrchy konstrukčních stěn měřená rovnoběžně se vstupem.

Hloubka klece je vodorovná vzdálenost mezi vnitřními povrchy konstrukčních stěn měřená kolmo na šířku.

Osobní lanové výtahy

Pohon elektrických výtahů spočívá v tření mezi nosnými lany a drážkami třecího kotouče výtahového stroje. Dále jsou to elektrické výtahy s...

Více informací

Nákladní výtahy

Naše společnsot nabízí komplexní technická řešení pro vertikální dopravu nákladů tak, aby odpovídala požadavkům provozovatele na charakter provozu...

Více informací