Modernizace a rekonstrukce výtahů

Několik důvodů proč modernizovat výtah

  • pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti výtahu
  • pro odstranění provozních rizik dle ČSN
  • pro zlepšení podmínek pro bydlení, zvýšení komfortu přepravy
  • pro snížení nákladů na údržbu, opravy a pro snížení spotřeby el. energie
  • pro zlepšení jízdních vlastností a snadnější ovládání výtahu
  • pro nový a moderní design
  • pro stabilní, plynulý a tichý provoz

Dva způsoby, jak modernizovat výtah

  • výtah modernizovat jako celek, provést kompletní modernizaci nebo rekonstrukci všech výtahových částí - úplná modernizace
  • výtah modernizovat postupně, harmonogram může obsahovat až 5 nezávislých etap s výhledem na konečné řešení - úplnou modernizaci výtahu

Oba dva uvedené způsoby budou provedeny podle platných bezpečnostních předpisů a norem zahrnující rekonstrukci a modernizaci výtahů ČSN 27 40 11 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů.

Rozsah modernizace

Po provedené modernizaci nebo rekonstrukci výtahu, budou odstraněna provozní rizika dle ČSN 27 4007, tabulka A.1, A.2, A.3 Informujte nás o stavu...

Více informací

Provozní rizika výtahů

V současné době je na existujících výtazích evidováno více jak 74 tzv. provozních rizik. Provozní riziko je definováno jako rozdíl mezi technickou...

Více informací