Modernizace a rekonstrukce výtahů

Několik důvodů proč modernizovat výtah

  • pro zvýšení bezpečnost zařízení, pro vyšší výkon a spolehlivosti výtahu
  • pro odstranění provozních bezpečnostních rizik a odstranění provozních závad
  • pro vyšší uživatelský komfort a vyšší komfort bydlení
  • pro snížení nákladů na energie a snížení nákladů na údržbu
  • pro bezpečných a tichý provoz, pro snadnější ovládání výtahu
  • pro nový styl a moderní design

Jak modernizovat výtah?

  • výtah lze modernizovat jako celek, provést kompletní úplnou modernizaci nebo rekonstrukci všech výtahových částí = dodávka nového výtahu
  • výtah modernizovat postupně, harmonogram může obsahovat až 5 nezávislých etap s výhledem na konečný výsledek = úplnou modernizaci výtahu

Oba dva uvedené způsoby budou provedeny podle platných bezpečnostních předpisů a norem zahrnující rekonstrukci a modernizaci výtahů ČSN 274011 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů.

Rozsah modernizace

Po provedené modernizaci nebo rekonstrukci výtahu, budou odstraněna provozní rizika dle ČSN 27 4007, tabulka A.1, A.2, A.3 Informujte nás o stavu...

Více informací