Periodické odborné úkony prováděné naší servisní firmou dle ČSN

1. Odborná prohlídka (OP - dříve Revize):

Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu.

Druh výtahuLhůty provádění OP v měsících
Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992 Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993 
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 3 2
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 4 3
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 6

2. Odborná zkouška (OZ - dříve Revizní odborná zkouška):

Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.

Druh výtahuLhůty provádění OZ v letech
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6

3. Provozní prohlídka (PP - činnost dozorce výtahu, PP může být zajišťována servisní firmou nebo provozovatelem):

Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.

Druh výtahuLhůty provádění PP v týdnech
Výtahy určené k dopravě osob nebo nákladů  2
Malé nákladní výtahy 4

4. Inspekční prohlídka (IP):

Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí / nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se IP neprovádí.

Uvedení výtahu do provozuTermín první IPLhůty provádění IP v letech
PŘED 1.1.1993 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1993)  3 roky od poslední OZ * (nejpozději do 31.3.2006)  6
PŘED 1.5.1999 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1999)  6 let od poslední OZ * (nejpozději do 31.3.2009) 6
PO 1.5.1999 (po účinností ČSN EN 81-1,2:1999)  9 let od poslední OZ *  6

* OZ - odborná zkouška (viz bod 2.) 

5. Zkouška po opravě a podstatných změnách

Tato zkouška se provádí, jak už její název napovídá, po podstatných změnách (modernizaci) a nebo po opravě výtahu, kdy se ověřuje správná funkce celku i jednotlivých opravovaných částí výtahu. Zkoušku provede servisní firma, která provedla změny nebo opravu na výtahu, případně zkoušku provede inspekční orgán.             

Povinnosti provozovatele výtahů

Obecně vyplývá povinnost udržovat jakékoliv technické zařízení v mezích bezpečného provozu. Jednoznačný právní závěr je ten, že „kdo nerespektuje ustanovení českých technických norem, nepředchází škodám“. Jaké jsou tedy základní povinnosti, které by měl provozovatel výtahu respektovat?