Opravy výtahů

Provádíme opravy a servisní práce výtahů

Zaměřili jsme naše činnosti na malé a drobné opravy, střední a generální opravy včetně ucelených činností jako jsou kompletní modernizace nebo rekonstrukce. Servisní činnost je soubor úkonů, které zabezpečují spolehlivý a bezpečný provoz výtahů podle platných předpisů a norem.

Jsou to provozní prohlídky, odborné prohlídky, odborné a inspekční zkoušky. Dále jsou to pravidelné preventivní údržby a seřizování výtahů v pravidelných periodikách. Provádíme odstraňování provozních poruch a držení pohotovosti 24 hod. denně. Podle rozsahu jsou tyto služby a jejich provádění podloženy servisní smlouvou uzavřenou mezi provozovatelem výtahu a naší společností.

Naše působnost v regionech

Periodickou servisní činnost provádíme ve městech Praha, Hradec Králové, Trutnov a Jaroměř včetně celého území Středočeského a Královéhradeckého kraje. Servis výtahů zabezpečujeme na zdvihacích zařízeních, která jsme vyrobili a známe jejich provozní historii.

V rámci naší společnosti provádíme servis také na zařízeních jejichž výrobci jsou jiné dodavatelské firmy. Odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti našich techniků jsou zárukou vysokého standardu kvality servisu.