Revize a zkoušky

1. Odborná prohlídka (OP - dříve Revize):

 • Prohlídka (revize) výtahu prováděná v pravidelných intervalech.
 • Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem odborného posouzení celkového stavu výtahu.
 • Kontrola vedení provozní dokumentace.
 • Provádí pověřený servisní technik nebo revizní technik výtahů.
 • Součástí OP je zápis do knihy výtahu.
Druh výtahuLhůty provádění OP v měsících
Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992 Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993 
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 3 2
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 4 3
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 6

2. Odborná zkouška (OZ - dříve Revizní odborná zkouška):

 • Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech.
 • Celkové přezkoušení k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i provedení revize elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.
 • Provádí revizní technik výtahů.
 • Součástí OZ je vystavení samostatného protokolu.
Druh výtahuLhůty provádění OZ v letech
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6

3. Provozní prohlídka (PP - činnost dozorce výtahu, PP může být zajišťována servisní firmou nebo provozovatelem):

 • Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.
 • Rozsah PP je uveden v dokumentu „povinnosti dozorce výtahu“
Druh výtahuLhůty provádění PP v týdnech
Výtahy určené k dopravě osob nebo nákladů  2
Malé nákladní výtahy 4

4. Inspekční prohlídka (IP):

 • Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí / nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění.
 • U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se IP neprovádí.
Uvedení výtahu do provozuTermín první IPLhůty provádění IP v letech
PŘED 1.1.1993 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1993)  3 roky od poslední OZ * (nejpozději do 31.3.2006)  6
PŘED 1.5.1999 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1999)  6 let od poslední OZ * (nejpozději do 31.3.2009) 6
PO 1.5.1999 (po účinností ČSN EN 81-1,2:1999)  9 let od poslední OZ *  6

* OZ - odborná zkouška (viz bod 2.) 

Revize zdvihadel

Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.)Provádíme kontrolní a revizní činnosti zdvihadel včetně revize...

Více informací

Revize zdvihadel

Revize elektro

Elektrorevize se zabývají kontrolou, správou a evidencí veškerých zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud. Cílem...

Více informací

Revize elektro