Komplexní servis výtahů od naší společnosti

Provádíme komplexní servis jako soubor úkonů údržby a činností podle ČSN. Tato služba může být podložena servisní smlouvou mezi provozovatelem výtahu a naší společností. Výše ceny za servis je závislá na podmínkám, ve kterých je výtah provozován, na velikosti a nosnosti výtahu, počtu pater a také s ohledem na technickou úroveň a stáří zařízení.

Fakturace paušálních částek ze služby probíhá obvykle měsíčně nebo čtvrtletně.

Služby zajišťujeme ze středisek Praha, Hradec Králové, Trutnov a Jaroměř

Kontaktujte nás prosím a my Vám vypracujeme plán údržby vhodný pro Váš výtah.

Vyproštění - nonstop 24 hod.

Servisní pracovník zhotovitele provede vyproštění osoby z kabiny výtahudo 1 hodiny po nahlášení.

Provozní poruchy - Pohotovost

Zahájení odstraňování poruch v běžné pracovní době zhotovitele.

Doba zahájení pro odstraňování poruch je upravena servisní smlouvou a může být v čase od 2 do 24 hodin podle ujednání v servisní smlouvě nebo SOD.

Pravidelná preventivní údržba - PPÚ (pravidelný servis)

PPU (Pravidelná preventivní údržba) předchází poruchovosti výtahů při činnosti prevence oprav a tím dochází k následnému snížení pozdějších nákladů na odstranění vzniklých poruch.

Prevence:

 • Pravidelná kontrola zařízení výtahu zahrnující kontroly odchylek provozních parametrů, seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce výtahu, přezkoušení funkce zařízení, drobné opravy a seřízení, kontroly funkcí a nastavení, doplnění maziv a olejů, mazání pohyblivých částí.
 • Pravidelné posuzování opotřebení částí výtahových zařízení a technického stavu s doporučením rozsahu preventivních oprav.
 • Čištění strojovny, šachetní prohlubně a stropu výtahové klece od běžných provozních nečistot (nevztahuje se na čištění po přestavbě, stavební činnosti, čištění chemických nebo toxických látek, průsaků vody atd.).
 • Odstranění a ekologická likvidace běžných provozních maziv a olejů
 • Intervaly PPÚ jsou převážně prováděny v termínu Odborné prohlídky

Odborná prohlídka - OP (dříve revize)

 • u výtahů v rozsahu stanoveném ČSN
 • u zařízení vertikálních a schodišťových plošin a zdvihadel podle předpisů výrobce (intervaly viz tabulka)

Odborná zkouška - OZ (dříve revizní odborná zkouška)

 • u výtahů v rozsahu stanoveném ČSN /viz tabulka/
 • u zařízení vertikálních a schodišťových plošin a zdvihadel podle předpisů výrobce (intervaly viz tabulka)

Inspekční prohlídka - IP

 • zajištění a technická podpora provedení IP nezávislým inspekčním orgánem v rozsahu stanoveném ČSN viz tabulka (intervaly viz tabulka)

Provozní prohlídky - PP (dříve dozorce výtahu)

Zhotovitel provede 1x bezplatné zaškolení a následně zaškolené každé 2 roky pracovníka objednatele a provozní prohlídky provádí objednatel.
Pravidelné provozní prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem zajistit jejich správnou funkci.

 • Zajištění provádění PP pracovníkem zhotovitele (intervaly viz tabulka)

Pracovní doba zhotovitele

 • v pracovních dnech 7:00 – 16:00 hod.
 • o víkendech a svátcích v rozsahu ujednání v servisní smlouvě nebo SOD