Revize elektro

Elektrorevize se zabývají kontrolou, správou a evidencí veškerých zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud. Cílem elektrorevize je předejít hrozícím úrazům elektrickým proudem.

Elektrorevizí označujeme komplexní prohlídku a kontrolu veškerých elektrický zařízení zejména z pohledu bezpečnosti. V praxi se rozlišuje několik druhů elektrorevizí. Jsou jimi vstupní, pravidelné a mimořádné elektrorevize. Z hlediska subjektu elektrorevize pak rozlišujeme revize elektroinstalací, hromosvodů, strojů a ručního nářadí.

  • Provádíme revize elektroinstalací do 1000V
  • Výchozí i periodické revize elektrozařízení a elektrospotřebičů.

Cenovou kalkulaci za jednotlivé revize a úkony souvisejícími s revizemi vypracujeme po vzájemné dohodě a prohlídce místa předmětu revize.