Inspekční prohlídky výtahů - IP

Inspekční prohlídku provádí nezávislý inspekční orgán.

U výtahů uvedených do provozu se první inspekční prohlídka provede 9 let od uvedení výtahu do provozu. Opakované inspekční prohlídky se provádějí každých 6 let.

Naše společnost zajišťuje provádění IP ve spolupráci s inspekčním orgánem.

Inspekční prohlídka se zaměřuje na posouzení technického stavu výtahu. Za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění.

Po provedené IP vystaví inspekční orgán protokol. Přehled skutečně zjištěných provozních rizik včetně nápravných opatření k jejich odstranění a z toho vyplývající úroveň bezpečnosti výtahu. Protokol z inspekční prohlídky je nedílnou součástí inspekční zprávy vydané inspekčním orgánem. Po dohodě se servisní firmou může být inspekční prohlídka provedena souběžně s odbornou zkouškou.

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se IP neprovádí.

Uvedení výtahu do provozuTermín první IPLhůty provádění IP v letech
PŘED 1.1.1993 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1993)  3 roky od poslední OZ * (nejpozději do 31.3.2006)  6
PŘED 1.5.1999 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1999)  6 let od poslední OZ * (nejpozději do 31.3.2009) 6
PO 1.5.1999 (po účinností ČSN EN 81-1,2:1999)  9 let od poslední OZ *  6

* OZ - odborná zkouška (viz bod 2.)