Revize zdvihadel

Činnosti podle ČSN 27 0142

Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.)
Provádíme kontrolní a revizní činnosti zdvihadel včetně revize měření jejich elektrických instalací.

Revize a revizní zkoušky se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných právními předpisy, platnými technickými normami, případně technickými podmínkami, které pro dané zařízení zpracoval výrobce zařízení.

Provedení revize i revizní zkoušky zdvihacích zařízení musí být v souladu s ČSN 27 0142 "Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení". Tato norma byla schválena 16.8.1989 s účinností od 1.1.1991. Platí pro zkoušení jeřábů a zdvihadel s ručním i motorickým pohonem, kterými se zdvihají nebo přemísťují břemena pomocí prostředků pro vázání, zavěšování a uchopení břemen.

Pro zkoušení elektrických zařízení jeřábů a zdvihadel platí ČSN 33 2550, u zdvihacích zařízení uvedených do provozu po dubnu 2000 pak ČSN EN 60204-32.