Revize elektrických zařízení

Činnosti podle ČSN 33 1500

Provádíme kontrolní a revizní činností elektrických instalací v objektech:

  • rodinné a bytové domy
  • administrativní budovy, kanceláře a veřejně přístupné budovy
  • školská zařízení, školní jídelny, školky, jesle
  • zdravotnická a sociální zařízení
  • průmyslové výrobní objekty, dílny
  • potravinářská výroba a zemědělská výroba
  • textilní výroba
  • skladovací haly, sklady, archivy
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředíRevizní lhůty v rocích
základní, normální 5
venkovní, pod přístřeškem 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozníagresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou 1
Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob
Umístění elektrického zařízeníRevizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti 2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatimní zařízení staveniště 0,5