Revize a kontroly elektrických spotřebičů

Činnosti podle ČSN 33 1600 ed.2

Nově vydaná norma ČSN 33 1600 ed.2 platná od listopadu 2009 slučuje dvě původní normy pro elektrické spotřebiče ČSN 33 1610 a elektrické ruční nářadí ČSN 33 1600 do jedné normy.

Proč je dobré provádět revize el. spotřebičů a el. ručního nářadí:

  • Tyto revize může kontrolovat Inspektorát Práce
  • Můžete zabránit úrazu, poškození zdraví nebo majetku
  • Inspektorát práce může udělit finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, podle zákona 251/2005 Sb.
  • Při vzniku úrazu nebo požáru pojišťovna nevyplatí nic, nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte revize
  • Můžete být stíháni za nedodržení zákona a zažalováni ze strany poškozeného

Norma rozděluje el. spotřebiče a ruční nářadí do skupin podle druhu a způsobu používání:

  • - A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
  • - B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
  • - C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
  • - D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, školky, jesle, kluby, hotely, restaurace atp.)
  • - E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti

Poznámka: Elektrické ruční nářadí se ve smyslu této normy zahrnuje mezi el. spotřebiče držené při práci v ruce.

SkupinaNepřipevněné spotřebiče držené v ruceOstatní nepřipevněné spotřebiče
A Vždy před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich používání
B Třída I 1x za 3 měsíce 1x za 24 měsíců
Třída II a III 1x za 6 měsíců
C Třída I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III 1x za 12 měsíců
D Třída I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E Třída I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců