Údržba a seřizování

TRIPLEX servis poskytuje preventivní systém údržby výtahů, který umožňuje zákazníkům minimalizovat náklady na údržbu, zajistit potřebnou spolehlivost zařízení a prodloužit jeho životnost. Jsme spolehlivým partnerem pro zákazníka po dobu celé životnosti výtahu.

Zaměřujeme se na prevenci.

Činnost údržby je vždy plánovanou činností, která probíhá v době minimální obsazenosti výtahu uživateli a je předem dohodnutou činností v požadovaném rozsahu, na rozdíl od opravy, která je naplánovaná a teprve poté se odstraňují vzniklé závady. Jsme schopni docílit absenci oprav preventivními opatřeními – prováděním kvalitní údržby a pravidelným seřizováním výtahů.

Kontaktujte nás a my Vám nezávazně a bezplatně vypracujeme program preventivních oprav pro Váš výtah.