Drobné a střední opravy

Výtahy staršího data výroby nebo výtahy opotřebené provozem v některých ohledech neodpovídají dnešním požadavkům na spolehlivý provoz. Povinnost zajištění bezpečnosti provozu a princip ochrany před možnými nebezpečími, zavazují majitele nebo provozovatele k jejich odstranění. Zavazují k provozování výtahů bez závad a nedostatků.

Drobnými nebo středními opravami zajistíte spolehlivý provoz výtahu a bezpečnost uživatelů.

Cílem provádění drobných oprav, které jsou obvykle zahrnuty do pravidelné servisní činnosti firmy, je poskytovat a zajistit zákazníkům takové služby, aby výtahy spolehlivě fungovaly. Cílem provádění středních a generálních oprav, které nejsou zahrnuty do pravidelné servisní činnosti firmy, je zajistit opravy a výměny komponentů nebo jednotlivých celků vybavení výtahů.

Střední a generální opravy jsou nedílnou součástí nápravného řešení k postupnému stárnutí výtahů. Jedná se například o výměny elektroinstalací, výměny řídících systémů, opravy nebo výměny elektromotorů, opravy nebo výměny pohonů, strojů a hydraulických agregátů, výměny kabin, případně jejich interiérů, výměny šachetních dveří atd.