Osobní hydraulické výtahy

Jsou to výtahy, u kterých sílu pro pohyb zvedání kabiny dodává elektricky poháněné čerpadlo, které dopravuje hydraulickou kapalinu do přímočarého hydraulického válce. Z válce je vytlačován píst, jehož pohyb v jednom směru je vyvolán působením tlaku kapaliny. Pohyb dolů je vyvolán regulovaným otevřením ventilu za pomoci tíhy kabiny a zemské gravitace.

Hydraulické výtahy mohou být určeny pro montáž do klasické zděné šachty nebo do ocelové konstrukce. Pro svoje lehké a transparentní technické provedení, je hydraulický výtah ideálním řešením do prosklených šachet ocelových konstrukcí. Strojovna je vždy odděleným prostorem se samostatně umístěným hydraulickým agregátem a el. rozvaděčem. Strojovna není součástí šachty, ale také nemusí být stavebně spojena s výtahovou šachtou.

Pohon výtahu:
Elektricky poháněný agregát (čerpadlo), tlakové hadice nebo trubky, hydraulický přímočarý válec s pístem.

Rozvaděč a řízení mikroprocesorové s nastavitelnými funkcemi, diagnostika poruchových stavů.

Požadavky na velikost a nosnost výtahů pro některé objekty

Výkres dispozice PDF
Stávající nebo rekonstruovaný stavební objekt
dle ČSN 81-70 typ výtahu 1
hydraulický výtah/pohon v samostatné strojovně
nosnost 480 kg/kabina 1 000 x 1 300 mm

Výkres dispozice PDF
Nový stavební objekt
dle ČSN 81-70 typ výtahu 2
hydraulický výtah/pohon v samostatné strojovně
nosnost 630 kg/kabina 1 100 x 1 400 mm

Výkres dispozice PDF
Objekt sociální a zdravotní péče
dle ČSN 81-70 typ výtahu 3
hydraulický výtah/pohon v samostatné strojovně
nosnost 1 600 kg/kabina 1 400 x 2 400 mm

cd8fcec7ff94fdc48efb76f7d7f71a21.jpg

Hydraulický výtah, nosnost 1600kg

Typ: PDF
Velikost: 321.7 kB

9411fa1cea9afd3824d8a0590ad94749.jpg

Hydraulický výtah, nosnost 480kg

Typ: PDF
Velikost: 374 kB

e8ad343143eaeacf6a1650eb89274855.jpg

Hydraulický výtah, nosnost 630kg

Typ: PDF
Velikost: 393.8 kB