Jídelní a malé nákladní výtahy

Naše společnost nabízí technická řešení, která reagují na požadavky provozovatele pro dopravu malých nákladů. Jsme schopni dodat malé nákladní výtahy od nízké nosnosti 50 kg až do nosnosti 300 kg.

Tyto výtahy najdou uplatnění v restauracích, jídelnách, kuchyňských provozech a větších domácnostech. Malé výtahy je možné dodat v nerezovém provedení kabiny a dveří. Nerezové provedení je určeno výhradně do gastronomických a kuchyňských provozů. Zásobovací výtahy lze dodat také i v levnějším lakovaném provedení.

Jako pohonná jednotka je navržen pohon lanový (bubnový) s dvěma způsoby umístění strojovny. Pohon může být umístěný pod nakládacími dveřmi na podlaze dolní stanice nebo nad dveřmi horní stanice.

Malé nákladní výtahy vyhovují evropské normě EN 81-3 a ostatním platným předpisům.

Požadavky na velikost a nosnost výtahů pro stavební objekty

Výkres dispozice PDF
Jídelní výtah. Nakládání ve výšce parapetu.
Pohon na podlaze dolní stanice.
Nosnost 100 kg/kabina 800 x 800 x 800 mm

Výkres dispozice PDF
Jídelní výtah. Nakládání v úrovni podlahy.
Pohon nad horní stanicí.
Nosnost 100 kg/kabina 800 x 800 x 1 200 mm