Revize a kontroly elektrických spotřebičů
TRIPLEX servis, specialista na servis a modernizace výtahů

Činnosti podle ČSN 33 1600 ed.2

Nově vydaná norma ČSN 33 1600 ed.2 platná od listopadu 2009 slučuje dvě původní normy pro elektrické spotřebiče ČSN 33 1610 a elektrické ruční nářadí ČSN 33 1600 do jedné normy.
 

Proč je dobré provádět revize el. spotřebičů a el. ručního nářadí:

  • Tyto revize může kontrolovat Inspektorát Práce
  • Můžete zabránit úrazu, poškození zdraví nebo majetku
  • Inspektorát práce může udělit finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, podle zákona 251/2005 Sb.
  • Při vzniku úrazu nebo požáru pojišťovna nevyplatí nic, nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte revize
  • Můžete být stíháni za nedodržení zákona a zažalováni ze strany poškozeného

Norma rozděluje el. spotřebiče a ruční nářadí do skupin podle druhu a způsobu používání:

  • - A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli
  • - B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
  • - C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
  • - D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, školky, jesle, kluby, hotely, restaurace atp.)
  • - E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti

Poznámka: Elektrické ruční nářadí se ve smyslu této normy zahrnuje mezi el. spotřebiče držené při práci v ruce.
 
Skupina  Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce   Ostatní nepřipevněné spotřebiče 
A Vždy před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich používání   
B Třída I  1x za 3 měsíce  1x za 24 měsíců  
Třída II a III  1x za 6 měsíců 
Třída I  1x za 6 měsíců  1x za 24 měsíců 
Třída II a III  1x za 12 měsíců 
D Třída I, II a III  1x za 12 měsíců  1x za 24 měsíců 
E Třída I, II a III  1x za 12 měsíců  1x za 24 měsíců 
Triplexservis s.r.o.
Dubinská 12
500 09 Hradec Králové
e-mail: info@triplexservis.cz
tel.: 490 511 253
tel.: 222 769 283
mobil: 608 903 093
www.triplexservis.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.