Drobné a střední opravy
TRIPLEX servis, specialista na servis a modernizace výtahů
Výtahy staršího data výroby nebo výtahy opotřebené provozem v některých ohledech neodpovídají dnešním požadavkům na spolehlivý provoz. Povinnost zajištění bezpečnosti provozu a princip ochrany před možnými nebezpečími, zavazují majitele nebo provozovatele k jejich odstranění. Zavazují k provozování výtahů bez závad a nedostatků.
 

Drobnými nebo středními opravami zajistíte spolehlivý provoz výtahu a bezpečnost uživatelů.

Cílem provádění drobných oprav, které jsou obvykle zahrnuty do pravidelné servisní činnosti firmy, je poskytovat a zajistit zákazníkům takové služby, aby výtahy spolehlivě fungovaly. Cílem provádění středních a generálních oprav, které nejsou zahrnuty do pravidelné servisní činnosti firmy, je zajistit opravy a výměny komponentů nebo jednotlivých celků vybavení výtahů.
 
Střední a generální opravy jsou nedílnou součástí nápravného řešení k postupnému stárnutí výtahů. Jedná se například o výměny elektroinstalací, výměny řídících systémů, opravy nebo výměny elektromotorů, opravy nebo výměny pohonů, strojů a hydraulických agregátů, výměny kabin, případně jejich interiérů, výměny šachetních dveří atd.
Triplexservis s.r.o.
Dubinská 12
500 09 Hradec Králové
e-mail: info@triplexservis.cz
tel.: 490 511 253
tel.: 222 769 283
mobil: 608 903 093
www.triplexservis.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.