Servis a rozsah servisních činností TRIPLEX servis
TRIPLEX servis, specialista na servis a modernizace výtahů
Soubor úkonů a činností, které zabezpečují spolehlivý a bezpečný provoz výtahu dle platných předpisů a norem. Servis naše společnost provádí na výtazích a plošinách, které jsme vyrobili a známe jejich provozní historii, ale také na zařízeních jejichž výrobci jsou jiné dodavatelské firmy. Dále provádíme poradenství v oboru a technickou podporu včetně školení personálu provozovatele.
 
Odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti našich techniků jsou zárukou vysokého standardu kvality služeb.
 
Ceník servisních služeb
 

Pohotovost - Odstranění provozních poruch - Opravy - Servis

Zahájení odstraňování poruch v běžné pracovní době zhotovitele. Doba zahájení pro odstraňování poruch je upravena servisní smlouvou nebo dohodou a může být v čase nástupu na opravu od 2 do 24 hodin po nahlášení.
Naše působnost – Praha – Hradec Králové – Trutnov – Jaroměř.
 

Pravidelná preventivní údržba - Pravidelný servis

Pravidelný kvalitní servis předchází poruchovosti výtahů při činnosti údržby a seřizování jako prevence oprav na zařízení. Činností dochází ke snížení pozdějších nákladů na odstranění vzniklých poruch.
 

Vyproštění osob z kabiny výtahu - nonstop 24 hod.

Poskytování služby je podmíněno uzavřením servisní smlouvy na komplexní služby. Servisní pracovník zhotovitele provede vyproštění osoby z kabiny výtahu do 1 hodiny po nahlášení dle požadavku ČSN.
 

Odborná prohlídka

  • U výtahů v intervalu stanoveném ČSN 1x za 2,3,4 nebo 6 měsíců.
  • U zařízení vertikálních a schodišťových plošin a zdvihadel podle předpisů výrobce.
 

Odborná zkouška

U výtahů v intervalu stanoveném ČSN 1x za 3 nebo 6 let.
 

Inspekční prohlídka

Zajištění a technická podpora provedení IP nezávislým inspekčním orgánem v rozsahu stanoveném ČSN v intervalu 6 let.
 

Provozní prohlídky

  • TRIPLEX servis zajišťuje svými pracovníky provádění provozních prohlídek.
  • TRIPLEX servis provede 1x bezplatné zaškolení pracovníka objednatele a provozní prohlídky provádí objednatel. Následně TRIPLEX servis provede opakované zaškolení každé 2 roky. Zaškolené osobě je vystaveno osvědčení.
Pravidelné provozní prohlídky jsou prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem zajistit jejich správnou provozní funkci. Rozsah provozních prohlídek.
 

Pracovní doba zhotovitele, TRIPLEX servis

  • V pracovních dnech 7:00 – 16:00 hod.
  • O víkendech a svátcích v rozsahu ujednání v servisní smlouvě nebo SOD.
Do naší odborné servisní činnosti zahrnujeme také ostatní zdvihacích zařízení jako jsou vertikální plošiny a zdvihadla.
Servisní činnost
Vizualiazce lanového výtahu bez strojovny
Používáme firemní vozidla značky Ford
Triplexservis s.r.o.
Dubinská 12
500 09 Hradec Králové
e-mail: info@triplexservis.cz
tel.: 490 511 253
tel.: 222 769 283
mobil: 608 903 093
www.triplexservis.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.