Revize a zkoušky
TRIPLEX servis, specialista na servis a modernizace výtahů

Periodické odborné úkony prováděné na výtazích dle ČSN provedeme v rámci komplexních služeb.

 

1. Odborná prohlídka (OP - dříve Revize):

 • Prohlídka (revize) výtahu prováděná v pravidelných intervalech.
 • Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem odborného posouzení celkového stavu výtahu.
 • Kontrola vedení provozní dokumentace.
 • Provádí pověřený servisní technik nebo revizní technik výtahů.
 • Součástí OP je zápis do knihy výtahu.
 
Druh výtahu  Lhůty provádění OP v měsících
Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992  Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993 
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 3 2
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 4 3
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 6

 

2. Odborná zkouška (OZ - dříve Revizní odborná zkouška):

 • Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech.
 • Celkové přezkoušení k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i provedení revize elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.
 • Provádí revizní technik výtahů.
 • Součástí OZ je vystavení samostatného protokolu.
 
Druh výtahu  Lhůty provádění OZ v letech
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů  3
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy  6

 

3. Provozní prohlídka (PP - činnost dozorce výtahu, PP může být zajišťována servisní firmou nebo provozovatelem):

 • Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.
 • Rozsah PP je uveden v dokumentu „povinnosti dozorce výtahu“
 
Druh výtahu  Lhůty provádění PP v týdnech
Výtahy určené k dopravě osob nebo nákladů  2
Malé nákladní výtahy  4

 

4. Inspekční prohlídka (IP):

 • Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí / nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění.
 • U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se IP neprovádí.
 
Uvedení výtahu do provozu Termín první IP Lhůty provádění IP v letech
PŘED 1.1.1993 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1993)  3 roky od poslední OZ * (nejpozději do 31.3.2006)  6
PŘED 1.5.1999 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1999)  6 let od poslední OZ * (nejpozději do 31.3.2009) 6
PO 1.5.1999 (po účinností ČSN EN 81-1,2:1999)  9 let od poslední OZ *  6

* OZ - odborná zkouška (viz bod 2.)

 

Ceník revizí a zkoušek výtahů

Triplexservis s.r.o.
Dubinská 12
500 09 Hradec Králové
e-mail: info@triplexservis.cz
tel.: 490 511 253
tel.: 222 769 283
mobil: 608 903 093
www.triplexservis.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.